HOMOBOT.cz

Máte dotazy?+420 737 809 032

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních
údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 

Jan Záliš, Křinice 96, 550 01 Broumov (provozovatel e-shop www.homobot.cz) veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Jan Záliš, Křinice 96, 550 01 Broumov (provozovatel e-shop www.homobot.cz) s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

 

Naše společnost je registrována Úřadem pro ochranu osobních údajů, kde je vedena pod registračním číslem 00049775, které bylo uděleno dne 22.11.2013. Do registru je možné nahlédnout na této webové adrese http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30.